Dofinansowanie do wymiany pieców w Warszawie

Dofinansowanie do wymiany pieców w Warszawie
Czyste powietrze dla Warszawy

Wszystkim nam zależy na czystym powietrzu. Chcemy, aby następne pokolenia Polaków mogły oddychać świeżym i jak najmniej zanieczyszczonym powietrzem.

W Warszawie notujemy, co prawda systematyczny spadek zanieczyszczeń pyłami, ale poziom najgorzej szkodzących substancji jest niezmienny. To, co jest najbardziej szkodliwe, to benzopiren. Jest to jeden z najbardziej toksycznych składników smogu, czyli mgły zawierającej zanieczyszczenia powietrza. Benzopiren najczęściej powstaje podczas spalania w domowych piecach i kotłowniach paliw stałych o niskiej jakości.

Władze Warszawy postanowiły przeciwdziałać zanieczyszczaniom powstającym przy procesach spalania i podjęły uchwałę, która pozwoli zmodernizować kotłownie i przydomowe piece.

Władze Warszawy wprowadzają dotacje na realizację inwestycji polegających na modernizacji kotłowni. Mieszkańcy stolicy będą mogli ubiegać się o dopłaty od 7 000 do nawet 20 000 złotych. Wsparcie to, nie będzie mogło przekroczyć 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji polegającej na:

1. Likwidacji kotłów lub palenisk na paliwo stałe i zastąpieniu ich przez nowe źródło ciepła opalane paliwem gazowym. Zakup i montaż nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz z aparaturą kontrolno-pomiarową będzie mógł uzyskać maksymalne dofinansowanie w wysokości:
a). 7 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
b). 15 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą);

2. Likwidacji dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła i wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem obiektu do miejskiej sieci ciepłowniczej. Maksymalna wysokość dotacji nie będzie mogła przekroczyć:
a). 10 000 zł dla osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą;
b). 20 000 zł dla wspólnot mieszkaniowych, osób prawnych i przedsiębiorców (z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).

Takie dofinansowania z całą pewnością przyczynią się do poprawy, jakości powietrza w Warszawie. W tegorocznym budżecie na ten cel zaplanowano niebagatelną kwotę, bo ok 23 milionów złotych.

Więcej informacji na temat procedur dofinansowania realizacji przedsięwzięć służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej na stronie BIP Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy.

  1. Biura, dzielnice, jednostki organizacyjne m.st. Warszawy
  2. Osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje i inne