Brotje EcoTherm Kompakt WBS-WBC

Brotje EcoTherm Kompakt WBS-WBC
Brotje EcoTherm Kompakt WBS-WBC

EcoTherm Kompakt WBSKotły EcoTherm Kompakt to gazowe kondensacyjne kotły grzewcze przeznaczone do pracy w płynnie redukowanej temperaturze bez jej dolnego ograniczenia. Zaprojektowane zostały do eksploatacji w zamkniętych systemach centralnego ogrzewania w domach jednorodzinnych i w mieszkaniach etażowych. Dzięki zintegrowanemu układowi podgrzewania c.w.u. w systemie przepływowym (kocioł WBC) lub za pomocą zabudowanego w kotle (WBK) podgrzewacza c.w.u. o pojemności 60 litrów można przy poborze wody z jednego punktu wziąć kąpiel pod natryskiem lub napełnić wannę. Jednoczesne pobieranie wody z kilku punktów jest, zwłaszcza w przypadku kotła WBC, możliwe w ograniczonym zakresie.

Nominalna moc cieplna

Nominalna moc cieplna wynosi przy pracy w trybie modulowanym od 7 kW do 22 kW w przypadku kotłów WBS i WBC oraz od 4,5 do 20 kW w przypadku kotła WBK. Kotły wiszące WBC i WBK zapewniają większy komfort korzystania z c.w.u. dzięki możliwości zwiększenia mocy podczas podgrzewania c.w.u.

Wyposażenie kotła

Gazowe kotły kondensacyjne Eco-Therm Kompakt zawierają oprócz zespołu palnika i wymiennika ciepła wszystkie elementy systemowe niezbędne dla pracy instalacji ogrzewania, jak np. pompa obiegowa c.o. (3-stopniowa), naczynie wzbiorcze i zintegrowany regulator cyfrowy z funkcją regulacji pogodowej.

Palnik

Dzięki szczególnie cichemu i niskoemisyjnemu palnikowi o wstępnym zmieszaniu także podczas pracy ciągłej wartości emisji utrzymują się poniżej surowych wartości granicznych. Palnik jest wyposażony w zapłon elektryczny. Fabrycznie palnik dostosowany jest do spalania gazu ziemnego grupy E (GZ50). Dostosowanie do innego rodzaju gazu ziemnego LW (GZ41,5), LS (GZ35) jak i gazu płynnego-propan wymaga zmiany dyszy o odpowiedniej średnicy.

Modulacja

Gazowe kotły kondensacyjne Eco-Therm Kompakt pracują z wykorzystaniem płynnej regulacji pogodowej i sterowanej cyfrowo modulacji palnika w zakresie od 32 % do 100 %. Dzięki temu uzyskuje się długie okresy pracy palnika przyczyniające się do uzyskiwania wysokiej sprawności użytkowej podczas pracy ciągłej. Ponadto oddawana moc automatycznie dostosowuje się do danego zapotrzebowania na ciepło zgłaszanego przez instalację ogrzewania i w razie potrzeby podgrzewania c.w.u. zapewnia w obu trybach pracy stały poziom temperatury.

Rysunek poglądowy kotła WBS / WBC

Wymiennik ciepła z jednego odlewu

Wymiennik ciepła montowany w kotle EcoTherm Kompakt jest wykonywany z wysokiej jakości stopu aluminium i krzemu, który sprawdził się już w technice kondensacyjnej. Wymiennik ciepła został skonstruowany całkowicie na nowo i poddany optymalizacji. Charakteryzuje się on lepszą wymianą ciepła przy mniejszej masie i mniejszych wymiarach. Zastosowanie materiałów o wysokiej jakości oraz wykonywanie wymiennika z jednego odlewu zapewnia długą trwałość użytkową i optymalne własności wymiany ciepła. Zwiększona konstrukcyjnie powierzchnia wymiennika ciepła gwarantuje systematyczne ochładzanie gazów grzewczych i optymalny rozkład temperatur w całym wymienniku.

Podgrzewanie c.w.u.

Dwufunkcyjne urządzenia serii WBC ze zintegrowanym systemem podgrzewania c.w.u. są wyposażone w zabudowany w nich płytowy wymiennik ciepła wykonany ze stali nierdzewnej.Wymiennik o dużej powierzchni zapewnia równomierny rozkład temperatury i umożliwia precyzyjną nastawę ilości wody w zakresie mocy urządzenia. Funkcja komfortu gwarantuje podgrzewanie c.w.u. w krótkim czasie. Dzięki zastosowaniu zintegrowanego podgrzewania c.w.u. ze stali nierdzewnej dysponującego pojemnością 60 litrów kotły serii WBK zapewniają wysoki komfort podgrzewania c.w.u. Zapas 60 litrów ciepłej wody powoduje, że jest ona natychmiast do dyspozycji, a ponadto umożliwia jednoczesne zasilanie dwóch punktów jej poboru (np. natrysku i umywalki). Zamontowanie przewodu cyrkulacyjnego do przyłącza cyrkulacji podgrzewacza c.w.u. pozwala na zwiększenie komfortu także w przypadku dalej położonych punktów czerpania wody. W przypadku potrzeby zapewnienia większego komfortu korzystania z c.w.u. stosuje się kotły serii WBS współpracujące z pojemnościowym podgrzewaczem c.w.u.

Dostawa

Kotły WBS,WBC i WBK są dostarczane zawsze w jednym opakowaniu. Zakres dostawy obejmuje odpowiednio okablowane elektroniczne moduły sterowania pracą kotła, palnika i obiegu c.o. wraz z regulatorem pogodowym (ISR) i czujnikiem temperatury zewnętrznej.

Odprowadzenie spalin

Dzięki szerokim możliwościom odprowadzenia spalin kocioł EcoTherm Kompakt można zamontować praktycznie w dowolnym miejscu w domu.

Serwis Brotje Warszawa

Jakość urządzenia

Urządzenia firmy BRÖTJE są kontrolowane zgodnie z surową normą zakładową i zgodnie z surowymi wymaganiami jakościowymi, znacznie wykraczającymi poza powszechnie obowiązujące normy. Już na etapie projektowania urządzeń na pierwszym planie stawia się na najwyższą jakość poszczególnych elementów składowych, którą się stale nadzoruje w trakcie ich powstawania i w procesie produkcyjnym aż po kontrolę produktu finalnego.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz